Tây Du Ký (4 Cô Trò Đường Tăng Đến Hà Nội)

2,241 lượt xem

Tây Du Ký (4 Cô Trò Đường Tăng Đến Hà Nội) - Hậu Hoàng

 

Tây Du Ký (4 Cô Trò Đường Tăng Đến Hà Nội) là video nhạc chế do Hậu Hoàng thực hiện. Không biết vì lý do gì mà 4 cô trò đường tăng không sang thiên trúc thỉnh kinh mà lại lưu lạc sang Hà Nội.

 

 

Tây Du Ký (4 Cô Trò Đường Tăng Đến Hà Nội)

Hậu Hoàng

3,694 quan tâm

Hậu Hoàng

PHÁT TIẾP THEO
BÀI HÁT CÙNG CA SĨ

Tin mới